آموزش صفت ها در زبان فرانسه | صفتهای کِیفی در فرانسه

در این بخش میخواهیم به آموزش صفت ها در زبان فرانسه بپردازیم. اول برای شما بگویم که صفت کیفی چیست. صفت کیفی، صفتی است که کیفیت یا ویژگی یک اسم را بیان میکند. در واقع به بیان چگونگی یک شخص یا چیزی میپردازد. پس همیشه همراه با یک اسم می آید. در زبان فرانسه صفت ها کمی با زبان انگلیسی و فارسی متفاوت است. در واقع همانطور که اسم ها در فرانسوی مؤنث و مذکر داشتند، صفتها هم مطابق همان اسمی که دمبال میکنند مؤنث یا مذکرمیشود. پس چیزی که فهمیدیم : اول اینکه صقتها درزبان فرانسه variable هستند یعنی یک شکل ثابت ندارند و دوم اینکه صفت همیشه با اسم تطابق داده میشود یعنی اگر اسمی که با آنها می آیند مؤنث باشد، صفتش هم مؤنث و اگرصفتی با اسمی مذکر همراه شد به حالت مذکر باید تغییر شکل پیدا کند. و این تطابق فقط در جنسیت نیست! بلکه صفت در تعداد نیز از اسم پیروی میکند. پس اگر اسم جمع بود، این s جمع را صفت هم باید بگیرد. پس همیشه به یاد داشته باشید که صفت به اسم حسود است. هر چیزی که اسم داشت، میخواهد که خودش هم داشته باشد. در مورد نکته ی تستی تطابق اسم و صفت به بخش کنکور ارشد فرانسه، نکات تستی صفتها مراجعه کنید.

سومین نکته در مورد صفتها،که در مطلب بعدی درباره اش خواهیم گفت این است که جایگاه صفت (اغلب) دقیقا بعد از اسم است. درست مثل زبان فارسی: گلِ زیبا. اما گاهی شاهد این هستیم که صفتی پیش از اسم قرار بگیرد.

توجه داشته باشید که آموزش صفت ها در زبان فرانسه به همین بخش محدود نمیشود و انواع صفتها، ترتیب قرار گیری آنها و استثناهایی وجود دارد که در بخش نکاات تستی صفتها در کنکور ارشد فرانسه مفصلاً در این باره صحبت کرده ایم. . پس همراه ما باشید.

توصیف | la description

ما برای توصیف یک شخص چه چیزهایی را بیان میکنیم؟ در مورد ظاهرش… ملیتش…وضعیت تاهلش… اخلاقش و ویژگیهای روحی اش و این قبیل اطلاعاتی را میدهیم. (اما دقت داشته باشید همه ی اینها دردسته ی صفتهای کیفی قرار نمیگیرند). در توصیف کیفی یک شئ چه طور؟ چه ویژگیهایی بیان میشود؟ شکننده بودن، رنگش، کهنه یا تازه بودنش و … تمامی این صفتها، همانطور که گفتیم باید با اسم قبل از خودشان، در جنسیت و تعداد تطابق داشته باشند. جدول زیر لیستی از صفتها را در حالت مذکر و مؤنث برای شما آورده ایم. (پیشتر نشانه های مذکر و نشانه های مؤنث در فرانسه را گفته ایم. اینجا هم همان پسوندها، در حالت مؤنث به صفت اضافه میشوند)

حالت مفرد

در جدول زیر، ابتدا به حالت مفرد میپردازیم: از سمت چپ به ترتیب: صفت(کیفی) مفرد مذکر- صفت جمع مؤنث- معنا

significationadj f/sadj m/ s
لاغر mince mince
چاقgrossegros
بلوندblondeblond
بلندgrandegrand
قرمز rouge rouge
بنفش violette violet
شاد joyeuse joyeux
جوانjeunejeune
شکننده fragile fragile
جدید neuve  neuf
کوتاه(قد)petitepetit
باهوشinteligenteinteligent
خوبbonnebon
نازmignonnemignon
دروغگوmenteusementeure
شجاعcourageusecourageux
بدجنس méchanteméchant
زیباbellebeaux
مهربانsympasympa
مغرور orgueilleuse orgueilleux
قدیمیancienneancien
اولین première premier

همانطور که در جدول بالا ملاحظه میکنید، برای مؤنث کردن برخی صفتها، از همان نشانه هایی که پیشتر در موردشان صحبت کردیم استفاده میشود و برخی مثل beaux شکل ظاهری به طور کلی تغییر میکند. برخی هم مثل sympa یا jeune تغییری نمیکنند.

لیستی از صفتهایی که بدون قاعده تبدیل به مؤنث میشوند:

persan, persane

blanc, blanche ;  long, longue ;    épais, épaisse ;

gros,  grosse ;     gras, grasse ;    bas,  basse ;

sec,  sèche ,    doux, douce ;    roux, rousse

نکته: وقتی صفتی در حالت مذکر به حرفی صدادار ختم شود، و اسم بعد از آن هم با حرف صدادار شروع شود تلفظ دشوار میشود. درنتیجه یک حالت دیگر هم برای صفت مذکر ساخته اند تا دو صدادار کنار هم قرار نگیرد…

nouveau  – nouvel an, nouvelle année

beau – bel enfant, belle ville

vieux  – vieil  homme,  vieille femme

برویم چند مثال در جمله ببینیم:

C’est Max

Il est brun

.Il est inteligent

Il est sympa

C’est Catrine

Elle est belle

Elle est grande

Elle est orgueilleuse

حالت جمع

صفتهایی که به S- ختم میشوند:

هر موقع صفتی در حالت مفرد به s ختم شد، در حالت جمع هیچ تغییری نمیکند.

                              Un cheveu gris ,  des cheveux  gris

                                (féminin :  grise,  grisesمؤنث)

صفتهایی که به X- ختم میشوند:

این صفتها نیز در حالت جمع تغییری نمیکنند.

 Un homme roux, des hommes roux

                                 (féminin : rousse, rousses)        

صفتهایی که به al ختم میشوند:

AL    => -AUX

:  amical , amicaux 

                        Ex:    Un signe amical,  des signes amicauxمثال

                                   Un geste  brutal,  des gestes brutaux

                                  (féminin :  amicale, amicales) 

صفتهایی که به EAU- ختم میشوند:

   EAU  =>   -EAUX- 

:  Le beau  bateau , les beaux bateaux

                                  (féminin : belle,  belles)  

                           Ex:  Le beau fruit,   les beaux fruits

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *