صرف فعل passé composé در فرانسه |گرامر فرانسه

بخش مهمی از گرامر فرانسه که پر از نکته است، صرف فعل passé composé در فرانسه میباشد. زبان آموزان عزیز، همونطور که میدونید در زبان “صرف فعل passé composé در فرانسه |گرامر فرانسه”

منفی کردن جملات در فرانسه| آموزش زبان فرانسه

دوستان عزیز سلام. امیدوارم که بخش قبلی که مربوط به حروف تعریف در زبان فرانسه بود رو به خوبی یاد گرفته باشید چرا که یکی “منفی کردن جملات در فرانسه| آموزش زبان فرانسه”

ترجمه ی آهنگ La jument de Michao | موسیقی فرانسوی

امروز وقت ترجمه ی یه موسیقی قدیمیه! La jument de Michao یا ماده اسب میشائو یه ترانه ی کودکانه خیلی خیلی قدیمیه! ولی هر بچه “ترجمه ی آهنگ La jument de Michao | موسیقی فرانسوی”

ترجمه ی آهنگ بِل از Zaz | موسیقی فرانسوی

زاز را حتما میشناسید. با کلیپ خیابانی و جنجالی اش از آهنگ je veux بین جوانان مشهور شد. کمتر کسی است که صدای زاز را “ترجمه ی آهنگ بِل از Zaz | موسیقی فرانسوی”

آموزش صفت ها در زبان فرانسه | صفتهای کِیفی در فرانسه

در این بخش میخواهیم به آموزش صفت ها در زبان فرانسه بپردازیم. اول برای شما بگویم که صفت کیفی چیست. صفت کیفی، صفتی است که “آموزش صفت ها در زبان فرانسه | صفتهای کِیفی در فرانسه”

اسم کشورها به زبان فرانسه | ملیت ها در زبان فرانسه

در فرانسه همه ی صفتها از اسم مطابقت میکنند. ملیت ها در زبان فرانسه هم از این قانون ها مستثنی نیستند و دو حالت مؤنث “اسم کشورها به زبان فرانسه | ملیت ها در زبان فرانسه”

آموزش جنسیت اسم در فرانسه | نشانه های مذکر در فرانسه

پیشتر شما را با نشانه های مؤنث در فرانسه آشنا کردیم؛ اکنون قصد داریم اشاره ای به نشانه های مذکر در فرانسه بپردازیم و شما “آموزش جنسیت اسم در فرانسه | نشانه های مذکر در فرانسه”

آموزش جنسیت اسم در فرانسه | نشانه های مؤنث در فرانسه

در این قسمت از گرامر، به آموزش جنسیت در زبان فرانسه میپردازیم. البته در بخش ابتدایی این مبحث قصد داریم نشانه های مؤنث در فرانسه “آموزش جنسیت اسم در فرانسه | نشانه های مؤنث در فرانسه”