• پس از خرید امکان بازگشت وجه برای محصولات دانلودی وجود ندارد.
  • پس از ثبت نام دوره و قبل از دوره در صورتی که از ثبت نام منصرف شوید، هزینه با کسر ۱۰ درصد بازگشت داده خواهد شد.