مای فرنچ با اموزش زبان فرانسه کار خود را آغاز کرد. با گذشت دو سال از شروع فعالیت در کنار اموزش زبان فرانسه و دوره های خصوصی اموزش زبان فرانسه، زبان انگلیسی نیز جزیی از آموزش های مای فرنچ شد. با این که زمینه کاری ما گسترش پیدا کرد اما همچنان با همان نام مای فرنچ در خدمت زبان آموزان عزیز هستیم.

امیدواریم که بتوانیم با ارائه کتاب های مختلف با کیفیت و آموزش های مناسب راه شما برای اموزش زبان جدید را هموار کنیم.