ملیت ها در زبان فرانسه| بخش دوم

خب بچه ها توی بخش اول آموزش ملیت ها در زبان فرانسه یا همون Les adjectifs de nationalité رو حتما دیدید. اگه یادتون باشه گفتیم اینها صفتها “ملیت ها در زبان فرانسه| بخش دوم”

آموزش فرانسه با انیمیشن | تاریخچه ی زبان فرانسه

آیا هیچوقت به دنبال دانستن تاریخچه ی زبان فرانسه بوده اید؟ شاید به عنوان یک فرانسه آموز خالی از لطف نباشد که پیشینه ی مختصری “آموزش فرانسه با انیمیشن | تاریخچه ی زبان فرانسه”

آموزش فرانسه با انیمیشن | قرنطینه به زبان فرانسه

در بخش آموزش فرانسه با انیمیشن، هر بار با موضوع خاصی در خدمت شما هستیم. کلیپی کوتاه در این صفحه برای شما قرار میدهیم و “آموزش فرانسه با انیمیشن | قرنطینه به زبان فرانسه”