ترجمه ی آهنگ parole |آهنگ پرول از آلن دلون و دالیدا

آهنگ بی نظیر parole با صدای دالیدا و دکلمه ی آلن دلون، انتخاب امروز ما برای ترجمه است. الن دلون رو که قطعا همگی میشناسید؛ “ترجمه ی آهنگ parole |آهنگ پرول از آلن دلون و دالیدا”