ترجمه ی آهنگ فرانسوی toi jamais | از Catherine Deneuve

بچه ها سلااام. امروز بعد از مدتها که کلی در مورد گرامر و مکالمه صحبت کردیم، میخوام براتون ترجمه ی یک ترانه ی بسیااار زیبای “ترجمه ی آهنگ فرانسوی toi jamais | از Catherine Deneuve”