اشتباهات رایج در زبان فرانسه | بخش اول

درس امروز ما خیلی کاربردیه! قراره یه سری نکات مهمی بهتون یاد بدیم که تا عمر دارید دیگه یادتون میمونه. اشتباهات رایج در زبان فرانسه “اشتباهات رایج در زبان فرانسه | بخش اول”