آموزش جنسیت اسم در فرانسه | نشانه های مذکر در فرانسه

پیشتر شما را با نشانه های مؤنث در فرانسه آشنا کردیم؛ اکنون قصد داریم اشاره ای به نشانه های مذکر در فرانسه بپردازیم و شما را در شناخت جنسیت اسمها در این زبان راهنمایی کنیم.

نشانه های مذکر

ابتدا به معرفی نشانه های مذکر در فرانسه، که در واقع نشانه های کلی و رایج تری هستند میپردازیم.

اسمهایی که به ment- ختم میشوند

… Un enterrement , le logement

اسمهایی که به isme- و یا asme– ختم میشوند

…Le journalisme, le fanatisme, un fantasme

اسمهایی که به age– ختم میشوند

…Le garage, un claquage, un plaquage

استثنا: …la plage, une page, une cage, la nage, la rage, une image اینها مؤنث هستند.

اسمهایی که به phone– ختم میشوند

le téléphone, le magnétophone, un i-phone

اسمهایی که به al– ختم میشوند

…Un animal, un festival, un chacal, un journal

اسمهایی که به teur– ختم میشوند

…Un ordinateur, un moteur

استثنا: …la senteur

اسمهایی که به scope– ختم میشوند

… le stéthoscope, un microscope

اسمهایی که به at-  یا ât– ختم میشوند

…Un combat, un débat, un appât, un dégât

اسمهایی که به eau, –au, –aud, –o, –ot– ختم میشوند

…Un tableau, un chapeau, un tuyau, un crapaud, un piano, un canot, un mot

استثنا: (la peau, la moto (motocyclette

اسمهایی که به ard, –art, –are, –ar– ختم میشوند

…Le brouillard, un placard, le départ, un phare, un hangar

استثنا: la gare, la mare

و حالا لیستی از تمامی نشانه های مذکر در فرانسه برای شما تهیه کرده ایم. توجه داشته باشید که اسامی منتهی به این نشانه ها در 90 درصد مواقع مذکر هستند. پس اینها قوانین مطلق نیستند.

an , -and , -ant , -ent , -in , -int , -om , -ond , -on , -eau , -au , -aud , -o , -os , -ot ,-ai , -ais , -ait , -es , -et , -ou , -out , -oux , -i , -il , -it , -is , -y , -at , -as , -ois , -oit , -u , -us , -ut , -eu , -er , -age , -ege , -eme , -ome , -aume , -isme , -as , -is , -os , -us , -ex , -al , -el , -eul , -all , -if , -ef , -air , -ing , – ail , -eil , -euil , -ueil-

اسمهای مذکر

les noms masculins

این اسامی همیشه مذکر هستند. بدون توجه به نشانه هایشان، این گروه اسامی را به خاطر بسپارید.

جهات جغرافیای

le nord, le sud, l’est, l’ouest

ماه ها

…mars, janvier, octobre

فصل ها

l’été, le printemps, l’automne, l’hiver

زبان ها

…le français, l’allemand, l’anglais

درختان

le sapin, le peuplier, le chêne

  • جنسیت اسم حیوانات و انسانها در واقع براساس جنسیت طبیعی آنها تعیین میشود:

مثلاً :

masculin féminin
le garçon (پسر) la fille (دختر)
le père (پدر)la mère(مادر)
le coq (خروس) la poule (مرغ)

یک پاسخ به “آموزش جنسیت اسم در فرانسه | نشانه های مذکر در فرانسه”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *