آموزش جنسیت اسم در فرانسه | نشانه های مؤنث در فرانسه

در این قسمت از گرامر، به آموزش جنسیت در زبان فرانسه میپردازیم. البته در بخش ابتدایی این مبحث قصد داریم نشانه های مؤنث در فرانسه را به شما معرفی کنیم. در زبان فرانسه، تمامی گروههای اسمی داری جنسیت هستند. یا مونث اند یا مذکر! برای شناسایی هر کدام نشانه هایی وجود دارد که میتوان از هم تشخیصشان داد. خب شاید بپرسید چه فایده ای دارد که بدانیم جنسیت هر اسم چیست؟ باید بگوییم این یکی از اساسی ترین مسائل در زبان فرانسه است. برای استفاده از صفتها یا ضمایر موصولی، ملکی و اشاره، توصیفی و حتی استفاده از حروف تعریف و فعل کاربدی در جمله باید جنسیت اسم را بدانیم. در این قسمت یک سری نشانه های مؤنث در فرانسه برای تشخیص راحت جنسیت اسمها به شما آموزش میدهیم. البته همانطور که قبلا اشاره کردیم، همیشه استثناها در کمین هستند. پس این نشانه ها تقریباً در 90 درصد مواقع درست هستند.

نشانه های مؤنث

ابتدا به معرفی برخی نشانه های مؤنث در فرانسه، که در واقع نشانه های جامع تر و رایج تری هستند میپردازیم.

اسمهایی که به e- یا é- ختم میشوند

از بارزترین نشانه ی اسمهای مؤنث است.

مثل: le maître, le résumé, le pré

اسمهایی که به ختم میشوند

مثل: La beauté

la fraternité (برادری)

la liberté (آزادی)

l’égalité  (برابری)

la liberté , l’égalité, la fraternité شعار کشور فرانسه است.

اسمهایی که به ion ختم میشوند

مثل: la profession , la répétition , l’opinion

استثنا: اما کلماتی چونle camion, l’avion و … مذکر هستند.

اسمهایی که به oi, –oie, oix ختم میشوند

…La loi, la foi, la joie, la proie, la voix, la noix

استثنا: la roi

اسمهایی که به esse یا –asse– ختم میشوند

…La politesse, la vitesse, la justesse, une paillasse

اسمهایی که به ette  یا otte- ختم میشوند

…la courgette,la cigarette, la mallette, la menotte

اسمهایی که به elle ختم میشوند

…Une poubelle, une ruelle, une truelle

اسمهایی که به ence  و یا ance

…Une naissance, la science, la France

استثنا: le silence

اسمهایی که به aise  و یا ise ختم میشوند

…Une fraise, une braise, une bise, la cris

  • به طور کلی میتوان گفت کلماتی که به ترمینزونهای زیر ختم میشوند، در اغلب موارد مؤنث هستند. دقت کنید در اغلب موارد. نه همیشه.
  • -aie , -oue , -eue , -te , -ee , -ie , -ue , -asse , -ace , -esse , -ece , -aisse , -ice , -ousse , -ance , -anse , -ence , -once , -enne , -onne , -une , -ine , -aine , -erne , -ande , -ende , -onde , -ade , -ude , -arde , -orde , -euse , -ouse , -ase , -aise , -ache , -iche , -eche , -oche , -uche , -ouche , -anche , -ave , -eve , -ive , -iere , -ure , -ive , -iere , -ure , -eure , -ette , -ete , -otte , -oute , -alle , -elle , -ille , -olle , -aille , -eille , -ouille , -appe , -ampe , -ombe , -igue

اسم های مؤنث

les noms féminins

این اسامی همیشه مؤنث هستند. بدون توجه به نشانه هایشان، این گروه اسامی را به خاطر بسپارید.

قاره ها

l’Europe, l’Asie

اصول آکادمیک

…la médecine, la philosophie, la chimie,la psychologie, la littérature

جنسیت اسم حیوانات و انسانها در واقع براساس جنسیت طبیعی آنها تعیین میشود.

در قسمت آخرِ نشانه های مذکر در فرانسه این در این باره توضیح داده ایم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *