ترجمه ی آهنگ je veux از Zaz | موسیقی فرانسوی

همه ی شما حتما زاز رو میشناسید. با استقبال چشمگیری که از آهنگ بل (مربوط به فیلم بل و سباستین) داشتید، میشه راحت فهمید که “ترجمه ی آهنگ je veux از Zaz | موسیقی فرانسوی”