تقویت تلفظ فرانسوی | تانگ تویستر فرانسوی

امروز ما میخواهیم متمرکز بشیم روی تقویت تلفظ فرانسوی. در واقع میخواهیم فک خودمون رو به کار بگیریم و چندتایی تمرین ژیمناستیکی به زبان و “تقویت تلفظ فرانسوی | تانگ تویستر فرانسوی”