جملات پرکاربرد در فرانسه | آموزش مکالمه

بنژوق بچه ها. در درس امروزمون قراره جملات پرکاربرد در فرانسه در کلاس رو یاد بگیریم. ممکنه برای خیلی از شما ها پیش اومده باشه “جملات پرکاربرد در فرانسه | آموزش مکالمه”

شروع مکالمه در فرانسه | آموزش مکالمه فرانسه

سلام بچه ها. میدونید که اولین چیزی که لازمه برای شروع مکالمه در فرانسه بدونین، اینه که بتونین سلام و احوالپرسی کنید و همین خودتون “شروع مکالمه در فرانسه | آموزش مکالمه فرانسه”